פורסם בתאריך 12/08/2021

דודי בובליל יעוץ, ניהול ופיקוח בנייה

השירותים שלנו...
★ בניית לוח זמנים לפרויקט ופעילות שוטפת לאכיפתו.
★ בניית נתיב קריטי לפרויקט והארכת סיכונים.
★ עריכת השוואות והצעות והתמחור לבעלי מקצוע והפרויקט.
★ הגדרת הסכמים עם הספקים ובעלי מקצוע שונים.
★ פיקוח שוטף על ביצוע עבודות הספקים בהתאם לתוכניות או לבקשת המזמין.
★ בדיקת טיב העבודה.
★ אכיפת לוח זמנים.
★ אשור התשלומים לספקים אחרי גמר העבודה בלבד, ככל שהעבודה זו בוצעה במקצועיות הנדרשת להשלמתה.
★ תיאום בין הגורמים השונים.
★ ביקור באתר על בסיס יומי.
יצירת קשר
ההודעה נשלחה. נחזור עם תשובה בקרוב.